Beredskabsplan

Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ebeltoft Trafik og Lystbådehavn, Havnevej 15, 8400 Ebeltoft

Ved brand, personskader, drukneulykker, forureningsulykker og synkende både.

 

Indhold

1. Formål

2. Alarmering

3. Brand

4. Drukneulykker

5. Personskader

6. Forureningsulykker

7. Synkende både

8. Instruktion 

9. Vedligeholdelse og placering af udstyr

 

1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste, så der er brug for at fastliggere og gæstesejlere kan organisere en førsteindsats. 

Planens formål:

Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer, som skal følges ved uheld på Ebeltoft Trafik og Lystbådehavn for at minimere og begrænse en given ulykke. Nærværende plan dækker sø- og landområde jf. oversigtskortet for havnen.

Planens målsætning:

Målsætningen er at sikre, at det rette udstyr findes på rette sted, er nemt at finde og fungerer. Endvidere at havnens brugere gøres bekendt med de opgaver, der skal udføres ved uheld.

 

2. Alarmering

Ring 112 – Du får fat i alarmcentralen (Ambulance – Brand – Politi).

Fortæl kort og præcist om uheldet:

a. Adressen er Oplys havnekontorets adresse som er: Havnevej 15, 8400 Ebeltoft.

b. Hvor på havnen er ulykken sket.

c. Hvad er der sket (så rette hjælp kan sendes).

d. Hvor mange er kommet til skade.

e. Hvilket telefonnummer du ringer fra (så du kan kontaktes af alarmcentralen).

 

Telefonliste:

Lægevagten Region Midtjylland:     70 11 3131 
Havnefoged:              20 33 5987

Beredskab og Sikkerhed:         8959 4000
VVS : AG Service             8634 4600

El-vagt : Holmriis El-installatør    8634 1444

Kloakservice: NKI            70 10 8000

 

3. Brand 

Red, alarmér, sluk og begræns.

a. Brand i både:

* Red personer ud af båden.

* Sluk branden med bådens slukningsredskab.

* Luk for gassen.

* Fjern gasflasker.

* Afbryd strømmen om bord. 

* Fjern ledninger fra land.

 

Hvis det ikke er muligt af få ilden under kontrol fjernes enten den brændende båd fra de omkringliggende både, eller de omkringliggende både fjernes for at ilden ikke skal brede sig.

 

b. Ild i personer:

* Sørg for at den brændende person kommer ned at ligge.

* Sluk branden fra hovedet og nedefter.

* Sluk branden med vand eller et tæppe.

* Køl forbrændinger med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.

* Fortsæt med køling af forbrændinger indtil det ikke gør ondt mere.

* Ved større forbrændinger – alarmér 112.

Brug aldrig pulver eller CO2 slukker på personer.

c. Ild i Havnekontor:

* Ring 112. Oplys Havnekontorets adresse som er: Havnevej 15, 8400 Ebeltoft.

* Red personer, der er i øjeblikkelig fare.

* Benyt nærmeste slukningsredskaber.

* Luk vinduer og døre (hvis muligt).

 

d. Ild i biler:

* Få alle ud af bilen.

* Fjern brandbart i nærheden af bilen.

* Alarmér 112. Oplys havnekontorets adresse som er: Havnevej 15, 8400 Ebeltoft.

 

4. Drukneulykker

* Red personen op i en båd eller på land.

* Tilkald hjælp så hurtigt du kan.

* Alarmér 112. Oplys havnekontorets adresse som er: Havnevej 15, 8400 Ebeltoft.

* Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning.
Hent hjertestarter ved havnekontoret

* Beskyt mod klimaet.

 

5. Personskader

* Læg personen ned.

* Støt beskadigede områder.

* Stands blødninger.

* Alarmér 112. Oplys havnekontorets adresse som er: Havnevej 15, 8400 Ebeltoft.

* Beskyt mod klimaet.

* Tal beroligende.

 

6. Forureningsulykker

* Stop eller begræns udsivning.

* Alarmér 112. Oplys havnekontorets adresse som er: Havnevej 15, 8400 Ebeltoft.

* Hent miljøkit.

* Tildæk kloak.

* Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler.

 

7. Synkende både

* Hent dykpumpe.

* Luk lækagen.

* Hejs båden på land, hvis det er muligt.

 

8. Instruktion 

Havneledelsen er ansvarlig for at brugere af havnen informeres om og tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om:

 

* Redning.

* Alarmering.

* Slukning.

* Begrænsning af forureningsulykker.

* Førstehjælp.

* kendskab til udstyr og betjening heraf.

 

Information finder sted havnens hjemmeside, informationsmails samt servicemappe, som forefindes på havnekontoret.