Sikkerhed Ebeltoft Havn

Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn har løbende fokus på sikkerheden i og omkring havnen. Det ligger os meget på sinde, at skabe de mest optimale sikre omgivelser alle besøgende og bruger af havnen. Vi foretager derfor jævnligt kontrol og opdatering af vores sikkerhedsudstyr på havnen.

Alt færdsel på havneområdet kan være forbundet med større risici. Derfor er alle broer og moler nu er belyst aften og nat.

Ligeledes finder du i dag 10 nye redningsstationer på Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn. Redningsstationerne er fordelt langs havneanlæggene med 75 meter mellem hver redningsstation

De enkelte redningsstationer indeholder følgende:

  • 6 kg. ABC skumslukker
  • Redningskrans med 25 meter kasteline
  • Aluminiums bådshage 5 meter
  • Alustige 2,7 meter

Hertil kommer nyopsatte redningsstiger, der går mere end 1 meter under laveste vandstand. Er uheldet ude, er der således gode muligheder for at komme sikkert på land. Redningsstigerne er placeret

med ca. 50 meter mellemrum.

Ved de forskellige redningsstationer, pæle, redningsstiger er der afmærket med fluorescerende gult folie.

Alle faste installationer er nu forsynet med lys i nattetimerne,- dette gælder også for installationerne på vores flydebroer.

På havnen finder du også vores hjertestarter, den er monteret på væggen udenfor havnekontoret, i den grønne beskyttelsesboks.

 

Hjertestarteren er naturligvis til rådighed døgnet rundt.